تبلیغات
دانشجویان صنایع غذایی 88 دانشگاه زابل - حلوا ارده
چهارشنبه 19 مرداد 1390

حلوا ارده

   نوشته شده توسط: Anis Hadizade    

حلوا ارده غذایی مقویه که بیشتر به عنوان صبحانه مصرف می کنیم.از کنجد سابیده شکر و تخم مرغ و چوبک درست میشه .

پیشینه ی تاریخی:

ابداع و چگونگی اختراع حلوا ارده به شیخ بهایی نسبت میدن. میگن شاه عباس به دنبال جیره غذایی مناسبی برای سربازاش بود. غذایی که مقوی و انرژی زا باشه و نیاز به گرم کردن نداشته باشه وخلاصه مناسب جنگ باشه. شیخ بهایی با همکاری شیزینی سازان این حلوا را اختراع کرد.این حلوا دراستان یزد و به ویژه در اردکان تولید میشه و فاقد هرگونه افزودنی شیمیاییه. وهنوز سنتی و تاحدودی دستی تولید میشه و مزه سنتی طرفداران بیشتری نسبت به مزه صنعتی داره.

ارده به تنهایی غذایی کامل 100% طبعییه. و میتونیم ارده را با عسل وشیره های مثل خور ما وانگور بخوریم.

محل نگهداری حلوا ارده:

حلوا ارده غذایی مقویه که بیشتر به عنوان صبحانه مصرف می کنیم.از کنجد سابیده شکر و تخم مرغ و چوبک درست میشه .

پیشینه ی تاریخی:

ابداع و چگونگی اختراع حلوا ارده به شیخ بهایی نسبت میدن. میگن شاه عباس به دنبال جیره غذایی مناسبی برای سربازاش بود. غذایی که مقوی و انرژی زا باشه و نیاز به گرم کردن نداشته باشه وخلاصه مناسب جنگ باشه. شیخ بهایی با همکاری شیزینی سازان این حلوا را اختراع کرد.این حلوا دراستان یزد و به ویژه در اردکان تولید میشه و فاقد هرگونه افزودنی شیمیاییه. وهنوز سنتی و تاحدودی دستی تولید میشه و مزه سنتی طرفداران بیشتری نسبت به مزه صنعتی داره.

ارده به تنهایی غذایی کامل 100% طبعییه. و میتونیم ارده را با عسل وشیره های مثل خور ما وانگور بخوریم.

محل نگهداری حلوا ارده:

حلوا ارده را باید در مکان خنک نگه داشت. اگه پس از مدتی روی حلوا روغن دیدیم جای نگرانی نیست . چون این همون روغن کنجده که سر شار از ویتامینه. حتی میتونیم قبل  از مصرف این حلوا روغنشو جدا کنیم وبه عنوان روغن مایع استفاده کنیم.

حلوا ارده را باید در مکان خنک نگه داشت. اگه پس از مدتی روی حلوا روغن دیدیم جای نگرانی نیست . چون این همون روغن کنجده که سر شار از ویتامینه. حتی میتونیم قبل  از مصرف این حلوا روغنشو جدا کنیم وبه عنوان روغن مایع استفاده کنیم.