تبلیغات
دانشجویان صنایع غذایی 88 دانشگاه زابل - قلب عاشق و میکروبیولوژی
پنجشنبه 20 مرداد 1390

قلب عاشق و میکروبیولوژی

   نوشته شده توسط: alireza bayati    

قلب عاشق

قلب من در یک دمای ایده آل

yersinia کی کند با من جدال

e.coli در روده ام درگیر شد

لاکتوز شیر هم کمی تخمیر شد

salmonella ماکیان را می کشد

تست tsi او منفی بود

کودکی اسهال خون دارد به دل

shigella داغش ببیند زیر گل

staph و afla و botulism به صف

می زنند بر طبل toxin تف به تف

سم staph در غذا غوغا کند

introtoxin است و بس بلوا کند

patulin در سیب سم می آورد

aflatoxin هم از او کم ناورد

listeria دشمنش باشد هویج

سم botulism کند چشم تو گیج

آن طرف یک قلب عاشق بی خیال

فارغ از این میکروب و این قیل و قال

گویمت ای ... بی قیل و قال

بی خیال بی خیال بی خیال