گوشت تیره، خشک و سفت، دارای خصوصیاتی است که برخی از آنها می تواند
مفید باشد. pH بالای این گوشت ها، ظرفیت نگهداری آب را افزایش می دهد که
 در ساخت برخی از انواع سوسیس ها، بسیار مفید است. این گوشت ها همچنین
برخی خصوصیات کیفی خوراکی مطلوبی را در گوشت های فرآوری نشده نشان
 می دهند.

گوشت تیره، خشک و سفت، دارای خصوصیاتی است که برخی از آنها می تواند مفید
 باشد. pH بالای این گوشت ها، ظرفیت نگهداری آب را افزایش می دهد که در
ساخت برخی از انواع سوسیس ها، بسیار مفید است. این گوشت ها همچنین برخی
 خصوصیات کیفی خوراکی مطلوبی را در گوشت های فرآوری نشده نشان می دهند.
به هر حال، گوشت های تیره، خشک و سفت، بیشتر به دلیل مشکلاتی که به وجود
 می آورند، قابل توجه اند. این گوشت ها از نظر مصرف کننده، هیچ جذابیتی ندارند،
 چرا که مصرف کننده با دیدن ظاهر این گوشت ها، آن را خراب می پندارد و یا آنکه
 آن را به حیوان مسن نسبت می دهد. مشکلات این گوشت ها در همبرگر و ژامبون
تیره، خشک و سفت عمل آوری شده و یا دیگر محصولاتی که کاهش فعالیت آبی یک
 جزء ضروری، فرآیند نگهداری محسوب می شود، بیشتر می گردد. بزرگترین مشکل
گوشت های تیره، خشک و سفت و محصولات ساخته شده از آنها فساد سریع تر آنها
در مقایسه با گوشت های طبیعی است.


برای دیدن ادامه  به ادامه مطلب مراجعه کنید...