تبلیغات
دانشجویان صنایع غذایی 88 دانشگاه زابل - معدل الفی؟؟؟
دوشنبه 31 مرداد 1390

معدل الفی؟؟؟

   نوشته شده توسط: mojtaba bahre    

از هرچی كه بگذریم از بچه درس خونا نمیشه گذشت؟؟؟>

دیگه معدل الفا خودشون میدونن 1ماه دیگه مونده