تبلیغات
دانشجویان صنایع غذایی 88 دانشگاه زابل - سوال مخصوص نخبه ها!!!
دوشنبه 21 شهریور 1390

سوال مخصوص نخبه ها!!!

   نوشته شده توسط: alireza bayati    

هر کسی به این سوال جواب بده واقعا ثابت میکنه یک نخبه است و برنده یک جایزه ویژه میشه!!!

یک چوپانی 40 عدد گوسفند دارد و میخواهد آنها را ذبح کند. پیشه یک قصاب میرود و میگوید که من 40 عدد گوسفند دارم و میخواهم تو هفت روز برای من سر ببری فقط با این شرایط :

1-) هر روز  تعداد فرد راس گوسفند تحویل داده بشود. مثل 1 یا 3 یا 27 یا 19 

2- هر روز هفته بایستی کشته شود و حتی یک روز تعطیلی وجود ندارد

3- روزی عدد زوج قبول نیست مثلا نمیشود روزی 4 عدد کشته شود یا مثلا هر عدد زوج دیگر

4- روزجمعه نیز حساب میشود در کل هفت روز

حالا شما بایستی به ما بگویید :

روز اول چند تا؟

روز دوم چندتا؟

روز سوم چند تا؟

روز چهارم چند تا؟

روز پنجم چند تا؟

روز ششم چند تا؟

روز هفتم چند تا؟

توجه داشته باشید که روزی نصف گوسفند حساب نیست.

حالا شما آیا همانند قصاب زرنگ هستید که جواب را پیدا کنید؟

هر کسی به این سوال جواب بده یک جایزه ویژه برنده میشه!!!